Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

Shakira
Las Mujeres Ya No Lloran

Stream Shakira’s new album “Las Mujeres Ya No Lloran” (Women No Longer Cry) featuring the new single “Puntería” with Cardi B.